Danimarka Aile Ziyareti Vizesi

Danimarka Aile Ziyaret Vizesi

Danimarka Aile Ziyareti Vizesi, Danimarka’da yaşayan aile bireyi, arkadaş, akraba ziyaretinde bulunacak olanların başvurması gereken kısa süreli Schengen vize kategorisidir. Danimarka aile ziyareti vizesi ülkede ikamet eden aile bireyi/arkadaştan temin edilecek davet mektubu Danimarka Konsolosluğuna hitaben yazılmalı ve ıslak imzalı olmalıdır. Danimarka'da ziyaret edilecek kişi Danimarka’da ikamet ettiği bölgenin yetkili kurumundan onaylattığı davet yazısını orijinal haliyle başvuru sahibine göndermelidir. Danimarka'dan davet yazısı gönderen kişi dilekçesine Danimarka kimlik kartını ve pasaport fotokopisini de eklemelidir. Danimarka'da yaşayan kişiden temin edilen istek mektubu salt başvuru sahibinin bilgi beyanını destekleyici niteliktedir, vizenin verileceği anlamına gelmemektedir. Danimarka aile/arkadaş ziyaret vize başvuru formu eksiksiz olarak doldurulmalı aşağıdaki evraklarla birlikte vize başvuru birimine teslim edilmelidir. 

Danimarka Aile Ziyaret Vizesi İçin Gerekli Evraklar

Danimarka Konsoloslukları tarafından istenmekte olan Danimarka aile ziyareti vizesi gerekli evrak listesi aşağıdaki gibidir;


1. Danimarka vize başvuru formu

*Danimarka Konsolosluğu tarafından hazırlanmış Danimarka Schengen aile ziyaret vize başvuru formu kişinin eksiksiz ve gerçeğe uygun bilgileriyle doldurulmuş olmalıdır.


2. Pasaport 

Danimarka konsolosluğu Schengen vize başvurusunda kullanılacak olan pasaportlarda aşağıdaki kriterler aranmaktadır.

*Pasaportun son iki sayfasının boş olması gerekmektedir.

*Pasaportun son on yıl içerisinde düzenlenmiş ve yıpranmamış olması gerekmektedir.Yıpranmış ya da eski pasoportla (lacivert) başvuru yapılıp, vize alınmış olsa bile ülkeye girişiniz kabul edilmeyebilir.

* Pasaportunuzun seyahatinizin bitiminden itibaren en az 3 ay geçerliliği olması gerekir.


3. 2 adet Biyometrik Fotoğraf 

*Danimarka Konsolosluğunun istediği biyometrik fotoğraf ebatları 35x45mm'dir.

*Danimarka aile ziyaret vize sahibinin güncel halini temsil etmesi gerekir.

*Maksimum son üç ay içerisinde çekilmiş olması gerekir.

*Fotoğrafın arka fonu beyaz, kişinin pasaportunda bulunan daha önce almış olduğu herhangi bir vize işleminde kullanılmamış olması gerekir.

 

4.Tam vukuatlı nufus kayıt örneği ve nüfus cüzdanı fotokopisi:

*Danimarka Schengen vize işlemlerinde bulunacak kişi adına güncel tarihli, aile ve ikamet etmekte olduğu adres bilgilerini içerecek şekilde düzenlenmiş tam vukuatlı nüfus kayıt örneği orjinal belge olarak beyan edilmelidir.

* Ön ve arka yüz bilgilerini gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi,

 

5.Kişinin mddi durumunu ispat eden belgeler:

*Danimarka aile ziyaret vize işlemlerinde bulunacak kişinin son 3 aylık maaş bodroları, bağlı bulunulan kurum tarafından kaşe atılarak ıslak imzalı bir şekilde hazırlanmış olması gerekir.

*Danimarka aile ziyaret vizesi işlemlerinde bulunacak kişinin son 3 aylık aktif banka hesap özeti. Kişinin şahsi banka hesap özeti son 3 aylık aktif banka hesap hareketlerini içermeli, en az 3000 TL bakiyesi olması sağlanmalı ve banka ıslak imza, kaşe ve banka imza sirküleri ile birlikte hazırlanmış olması gerekir.

*Ayrıca Danimarka aile ziyareti vize işlemlerinde bulunacak kişi adına varsa tapu, araç ruhsatı, kira gelirleri ve kredi kartı ekstreleri evraklar arasında bulundurulması gerekir.

 

Danimarka Aile Ziyareti Vizesi

 

6. Danimarka Schengen vize başvurusunda bulunacak kişinin vize talep dilekçesi;

*Danimarka Schengen vize başvurusunda bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumun ya da şirketin antetli kağıdına işveren veya şirket yetkilisi tarafından Danimarka Konsolosluğuna/Elçiliğine hitaben yazılmış, işveren tarafından veya şirketin imza atma yetkisi bulunan kişi tarafından kaşe ve ıslak imza atılarak hazırlanmış olması gerekir.

*Danimarka Konsolosluğunu hitaben yazılacak olan vize talep dilekçesi  vize başvuru sahibinin meslek ve görev bilgilerini, maaş bilgilerini, Danimarka’ya ya gerçekleştirecek olduğu seyahatin tarih aralıklarını ve söz konusu seyahatin kim tarafından finanse edileceği bilgilerinin beyan edilmesi gerekir.

*Danimarka aile ziyaret vizesi alacak olan kişi işveren ise;

şirketinin antetli kağıdına yukarıda belirtilmiş dilekçe içeriklerini göz önünde bulundurarak kendi adına hazırlayabilir.

* Danimarka Schengen vizesi alacak olan kişi emekli ise;

yukarıda belirtilmiş dilekçe içerik bilgilerini beyan ederek şahsen yazabilecektir.

*Danimarka Schengen vizesi alacak olan kişi devlet dairesi çalışan ise;

 bağlı bulunduğu kurumun antetli kağıdına, ıslak imza ve mühürlü şekilde ibraz etmesi gerekir.

*Kişinin varsa diğer schengen ülkelerine olan seyahatinin detaylarını açıklayan dilekçe olması gerekmektedir.

*Danimarka aile ziyaret vize müracaatında bulunacak kişi eğer, Danimarka seyahati sonrası 2.veya 3. Schengen ülkelerine direk olarak seyahat edecek olması halinde bu seyahatlerine dair tarih ve seyahat içeriklerinin bilgisini beyan etmesi gerekmektedir.

 

7.Kişinin bağlı bulunduğu kuruma ait bilgileri doğrulayan belgeler;

*Vergi levhası; Danimarka vize müracaatında bulunulacak yıldan bir önceki yıla ait vergi beyanı bilgilerini gösteren belge.

*Faaliyet belgesi; Danimarka aile ziyaret vize müracaatında bulunacak kişinin son 3 yıl içerisinde almış olduğu herhangi bir Schengen vizesi yok ise, bağlı bulunduğu kuruma ait faaliyet belgesinin aslı ibraz edilmesi gerekir.

*Şirketin imza sirküleri ; Danimarka aile ziyaret vize işlemlerinde bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumda imza atma yetkisi olan kişilerin imzalarını göstermektedir.

*Şirketin ticaret sicil gazetesi; Danimarka Schengen vize işlemlerinde bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumda isim ve unvan değişikliği var ise Sicil gazetesi bu bilgileri içermelidir.

* Faaliyet belgesi fotokopisi son 3 aylık (ilk defa Schengen alacak kişilerden faaliyet belgesi aslı)

 

8. Kişinin çalıştığını gösteren belgeler; 

Danimarka vize müracaatında bulunacak kişilerin

*SGK işe giriş bildirgesi,

*SGK hizmet dökümü,

*Bağlı bulunulan kurumdan alınacak, şirketin antetli kağıdına işveren tarafından düzenlenmiş, kaşe ve ıslak imzası bulunan resmi izin belgesi olması gerekir.

 

9.Danimarka'ya seyahatin amacını içeren ve gidilecek ülkede bu seyahatin amacını destekleyecek bilgilerin gösterilmesi:

*Danimarka aile ziyaret vize işlemlerinde bulunacak kişilerin Danimarka'da konaklama gerçekleştireceği yere ait bilgiler.Danimarka aile ziyaret vize başvuruları için yapılacak hotel rezervasyonları kişinin Danimarka'da bulunacağı tarihleri içermelidir.

*Danimarka dönüş veya seyahate devam edileceğini destekleyen belgeler. Danimarka aile ziyaret vize işlemlerinde bulunacak kişinin Danimarka ülke sınırlarına giriş ve çıkış bilgilerini içeren belgeler

*Danimarka Akraba Ziyareti vize işlemlerinde bulunacak kişinin Danimarka seyahatinin içeriği ziyaret içerikli olması nedeni ile Danimarka Belediyesi onaylı davetiye belgesi.

*Danimarka aile ziyaret vize işlemlerinde bulunacak kişi eğitim amaçlı Danimarka seyahat gerçekleştirecek olması halinde, hukuki münasebet, eğitim alınacak okula ödenen miktara dair belgeler ve varsa okula kayıt belgeleri mevcut olması gerekir.

*Danimarka aile ziyaret vize işlemlerinde bulunacak kişi, sağlık ve tedavi maksadıyla bu ülkeye seyahat gerçekleştirecek olması halinde kişinin Danimarka’da tedavisini gerçekleştirecek kurumun kabul belgesi ve vize başvuru sahibinin Danimarka'da tedavi olmasını öneren geçerli, orijinal heyet raporu gerekmektedir.

 

10.Danimarka Schengen aile ziyaret vizesi için gerekli acil tıbbi bakım, hastane tedavisi ve sağlık nedenleri için hazırlanmış belge;

*Danimarka aile ziyaret vizesi işlemlerinde bulunacak kişinin Danimarka'da kalış süresini kapsayan, tüm Schengen ülkelerinde geçerli, en az 30.000 Euro teminata sahip orijinal seyahat sağlık sigortası olması gerekir.

 

11. Aşağıdaki ünvanlara sahip olan kişilerin ek olarak hazırlaması gereken evraklar şöyledir;

Danimarka aile ziyaret vizesi alacak kişi Emekli ise;

*Emekliliğini gösteri belgeler. (Emekli maaş cüzdanı, emeklilik kartı fotokopisi, emekli olunmuş kurumdan alınan yazı)

Danimarka aile ziyaret vizesi alacak kişi memur ise;

*Bağlı bulunulan kurumun antetli kağıdına hazırlanmış resmi izin belgesi, oda sicil kaydı ve diğer kurum belgeleri

Danimarka aile ziyaret vizesi alacak kişi öğrenci ise;

*Güncel tarihli orjinal öğrenci belgesi olması gerekir.

Danimarka aile ziyaret vizesi alacak kişi çiftçi ise;

*Bağlı bulunulan ziraat odasından alınmış ziraat sicil kaydı, kişinin varsa ekili olan tarım alanı ve topraklarına dair belgeler gerekmektedir.

 

12.Danimarka aile ziyaret vizesi almak için aşağıdaki özel durumlara sahip kişilerin ek olarak hazırlaması gereken evraklar:

*Danimarka aile ziyaret vizesi alacak kişi 18 yaşından küçük ise, annesi veya babası yahut ikisinden birisi ile seyahat edecek olması halinde ebeveynler tarafından imzalanmış, noter onaylı orijinal muvafakatname belgesini ibraz edilmesi gerekir.

*Danimarka aile ziyaret vize alacak kişi TC ikamet izni sahibi yabancı uyruklu ise, en az son 6 ay geçerliliği bulunan TC oturma izni belgesi fotokopisi 

*Danimarka aile ziyaret vizesi alacak kişi başka Schengen ülkelerine seyahat edecek ise, seyahat edecek olduğu diğer Schengen ülkelerine ait konaklama ve ulaşım bilgilerini ibraz etmelidir.

*Pasaport fotokopileri, Danimarka vize işlemlerinde bulunacak kişinin varsa eski pasaportunda bulunan kimlik bilgilerini içermekte olan kısmın fotokopisi, daha önce almış olduğu Schengen vizelerinin fotokopileri gereklidir.

 

Danimarka Vize İşlemleri

 

Duyurular

Danimarka Başkonsolosluk Vize Başvuru Merkezi Mesai Saatleri

İstanbul Danimarka vize başvurularında bulunacak TC vatandaşlarının dikkatine! İstanbul Danimarka Başkonsolosluğu Vize başvuru merkezi ...
2020-12-18 16:11:55

Danimarka Vizesi için Başkonsolosluğun İstemiş Olduğu Pasaport

Danimarka vize başvuru işlemlerinde bulunacak olan T.C. vatandaşlarının dikkatine! Danimarka Başkonsolosluğu ve Danimarka Konsoloslukları D...
2020-12-18 15:53:36

Danimarka Başkonsolosluk vize çıkış süresi

Danimarka İstanbul Başkonsolosluğu ve Danimarka Konsoloslukları yapılacak olan Danimarka vize başvurularını işleme girmesi itibariyle tic...
2020-12-18 15:52:22

Danimarka Konsoloslukları Noel’de ve yeni yılda kapalı olacak

Türkiye’de hizmet veren Danimarka’nın temsilcilikleri Türkiye Cumhuriyeti ve Danimarka’nın resmi tatil günlerinde kapalı olmasından ötü...
2020-12-18 15:16:59
Tüm Duyurular
Aile Ziyareti Vizesi