Danimarka Seyahat Sağlık Sigortası

Danimarka Seyahat Sağlık Sigortası

 

Danimarka Seyahat Sağlık Sigortası Danimarka Krallığı’na seyahat gerçekleştirecek olan Türkiye vatandaşları için vize başvurularında uygulanan işlem gereklilikleri arasında yer almaktadır.

Danimarka,  Schengen anlaşması şartlarını uygulayan ülkeler arasındadır. Danimarka Konsolosluğu himayesinde alınan vize ve zorunlu seyahat sigortası diğer Avrupa Birliği/Schengen ülkelerinde de geçerlidir.

Seyahat Sağlık Sigortası poliçesi Danimarka vize başvurusunda talep edilen gerekli evraklardandır. Bu evrak belli şartları taşımalı, mevcut uygulama ve yasaları karşılayacak nitelikte hazırlanmalıdır. Schengen seyahat sigortası şartlarını taşımayan, belirlenen özellikleri taşımayan poliçeler sebebiyle başvurunuz geçersiz sayılabilmektedir.

Yurt dışı seyahat sigortası, ziyaret edilecek ülkenin güncel durumuna göre değişiklik gösterebilmektedir. Schengen ülkelerinin hepsinde poliçeler için belli prensipler belirtilmiştir ve bu kurallara uyularak poliçenin hazırlanılması beklenmektedir. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri gibi vize başvurularında farklı şartlar uygulayan diğer ülkeler için bu prensipler değişecektir.

Schengen’de geçerli yurt dışı sigorta poliçesi düzenlenirken dikkat edilmesi gereken koşulların ilki teminat miktarıdır. Avrupa Birliği ülkeleri bu rakamın minimum 30.000 Euro olması yönünde karar almıştır.

Yalnızca Danimarka Krallığı değil diğer Schengen ülkeleri için yapılan başvurularında da  doldurulan sigorta poliçesinin 30.000 Euro teminatlı gerçekleştirilmesi gerekir. Seyahat süresinin tamamını karşılayan bir poliçenin alınmış olması önemli bir ayrıntıdır.

Danimarka Seyahat Sağlık Sigortası ile ilgili tüm ayrıntıları bulacağınız yazımızda poliçenin zorunlulukları ve tercihle değiştirilebilen dahil edilebilecek avantajlar konusunda da bilgi edinebileceksiniz

Danimarka Vatandaşlarına Seyahat Sağlık Sigortası

Danimarka vatandaşlarına seyahat sağlık sigortası da aynı şartlara bağlı kalınarak hazırlanan bir poliçe üzerinden işlem görecektir.

Danimarka Krallığı vatandaşlarının Türkiye’ye gerçekleştirecekleri ziyaretlerde seyahatlerini güvence altına almak amacıyla sigorta poliçeleri tanımlanmıştır. Vefat, yaralanma veya hastalık gibi acil durumlar dahilinde seyahat eden kişinin tedavi, konaklama, ilaç, cenazenin Danimarka’ya  gönderimi gibi teminatlarla kendini güvende hissetmesi amacıyla oluşturulmuştur.

Seyahat Sigortası sahibinin acil oluşabilecek olumsuz durumlara karşı maddi güvencesi olduğunu bilmesi seyahatinin tereddütsüz geçmesini sağlayacaktır. Acil durumlara karşı düzenlenen seyahat sigortası maddi manevi yolcuya rahatlık sağlamaktadır.

Ayrıca zorunlu seyahat sigortası dışında kalan tercih edilecek ek paketler de poliçeye eklenebilmektedir.  Sigortaya tanımlanacak ek özellikler; seyahat iptali, pasaport kaybolması, bagajın zarar görmesi veya kaybolması durumunda yolcuyu koruyan teminatlardan oluşmaktadır. Saydığımız ve detaylandırılabilir bu ek teminatlar kişinin isteğine göre poliçeye dahil edilecektir.

Şubat 2021 tarihi ile birlikte yaşanan pandemi süreci nedeniyle yurt dışı seyahat sigortasında da bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu düzenlemelerle Türkiye’ye gelen diğer ülke vatandaşlarının karşılaşabileceği korona virüsü nedeni ile hasta olması durumunda tedavi masraflarının karşılanmasına yönelik düzenlenmektedir. Covid-19 teminatlı sigorta ile seyahat eden kişilerin sağlığı, tedavisi ve seyahati güvence altına alınmıştır.

Danimarka vatandaşlarına Türkiye ziyaretleri için seyahat sigortası yapılırken kişinin kimlik bilgileri, seyahat başlangıç ve bitiş tarihleri sisteme girilmelidir. Sigorta poliçesi kişinin Türkiye’yi ziyaretinden bir gün önce başlamalı ve ziyaretin bitişinden sonraki gün sonlandırmalıdır.

Danimarka Seyahat Sigortası Nasıl Yapılır?

Uluslararası sigorta ve seyahat kurallarını karşılayan poliçe için gerekliliklerin tam olarak belirtilmesi önem taşımaktadır. Seyahat süresinin açık olarak poliçede ve vize başvuru evraklarında net olarak ifade edilmesi bu gerekliliklerden biridir.

Danimarka ziyaretiniz için hazırlanacak seyahat sağlık sigortası poliçenizi bir profesyonel ile birlikte oluşturmanız daha sağlıklı olacaktır. Poliçenizde kurallara uymayan her hangi bir detay vize başvurunuzu olumsuz yönde etkileyecektir. Bu nedenle tüm kurallara hakim bir danışmanla poliçenizi hazırlamanız önemlidir.

Yurt dışı seyahat sigortası seyahat planınıza göre bir gün veya bir sene olarak yapılabilmektedir. Danimarka ve diğer AB üye ülkeleri için teminat 30.000 Euro olarak belirlenmiştir. Seyahat sürenizin tümü için düzenlenen poliçe seyahatinizin uzaması durumunda uzatılabilmektedir.

Schengen seyahat sigortası, vize işlemlerinde sizden başvuru ana evraklarından biri olarak talep edilmektedir. Vize başvurunuzun sonucu, bu evrakın yasalara ve belirlenen kurallara göre teslimi ile ilişkilendirilecektir. Sigorta poliçenizin de diğer başvuru evrakları gibi dikkatle düzenlenmesi gerekmektedir. Poliçenizde yapacağınız bir yanlışlık başvurunuza olumsuz sonuç almanıza, yeni başvuru için zaman kaybına ve sigorta poliçe tarih aralıklarının değişmesine neden olacaktır.

Seyahat sağlık sigortası poliçesi başvuru sahibi adına düzenlenmeli, el yazısı ile doldurulmamalıdır. Poliçeler isme düzenlenir ve devredilemez.

Online seyahat sigortası, kişinin verdiği beyan ve kişisel bilgilerin poliçe formuna doldurulması, ücretinin ödenmesi seyahat süresi ve tercih ediliyorsa ek tanımlamalar da poliçede belirtilerek acente resmi firma kağıdına kopyası alınarak tamamlanır. Acente tarafından imzalanan ve kaşe ile resmi kimlik kazanan evrak başvuru sahibine teslim edilecektir.

Danimarka Seyahat Sağlık Sigortası Süresi

Danimarka Seyahat Sağlık Sigortası süresi vize ve seyahat sürenizi kapsamalıdır. Belirlediğiniz seyahat planı içinde Danimarka’dan başka Schengen ülkelerini de ziyaret edecekseniz o süreyi de poliçenizde belirtmelisiniz.

Seyahat süreniz aynı zamanda seyahat sağlık sigortası poliçesinin süresidir. Bu nedenle poliçe geçerliliğiniz bir gün önce başlamalı ve seyahatinizin bitiminden bir gün sonra sona erdirilmelidir.

Danimarka vize başvurunuzda değerlendirmeye alınacak sigortanız tüm şartların adınıza, ziyaret sürenize ve uluslararası seyahat kurallara uygunluğu yönünde incelenecektir. Bu nedenle diğer evraklarda olduğu gibi seyahat sağlık sigortası süresi konusunda da dikkatli olunması gerekmektedir. Seyahat süresini kapsamayan vize başvuru dosyaları olumsuz sonuçlandırılmaktadır.

Seyahat sigortası süresi asgari 1 gün ve azami 1 yıl olmak üzere düzenlenebilir. Vize başvurunuzda belirttiğiniz ziyaret süresinin tamamını kapsayan poliçe bir gün önce tarih verilerek yapılmalıdır.

Vize işleminizde ibraz ettiğiniz tarihin tamamını kapsayacak sigorta, eğer daha sonra yeniden Schengen ülkelerine ziyarette bulunacaksanız uzun süreli de hazırlanabilir. Sık seyahat edecekler için bir avantaj olarak oluşturulmuş bu özellik sayesinde her yolculuğunuz için poliçe düzenlenmesine gerek kalmayacaktır.

Her seyahatinize ayrı bir sigorta poliçesi düzenletmek yerine süreleri ayarlanmış tek bir poliçe üzerinden de ziyaretlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Danimarka Seyahat Sağlık Sigortası kapsamında tanımlattığınız poliçe Danimarka ve diğer Schengen ülkelerinde geçerli olacaktır. Diğer dünya ülkelerinin poliçelerinde teminat ve farklı şartlar söz konusu olabilir. Bu nedenle gideceğiniz ülkeye göre poliçe özelliklerini danışmanınızdan öğrenerek hareket etmelisiniz.

Danimarka Seyahat Sağlık Sigortası Nerede Yapılır?

Danimarka Seyahat Sağlık Sigortası ve diğer yurt dışı seyahat sigortası yetkilendirilmiş acenteler tarafından yapılmaktadır.

Vize işlemlerini başlatarak başvurusunu Konsolosluklara sunacak kişilerin belirlenen kriterler çerçevesinde poliçelerini hazırlatmaları gereklidir. Danışmanınıza ya da yetkili acenteye vereceğiniz bilgiler bu sebeple önemlidir. Dosyanızın VIS sistemine girişinden sonra düzeltme şansınız olmayacağından poliçenizi ve diğer evraklarınızı profesyonel kişiler aracılığıyla hazırlamanız daha sağlıklı olacaktır. Başvuru dosyanızda yapacağınız küçük bir yanlış başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesine sebep olabilir.

Pandemi nedeniyle Schengen ülkeleri de kendi iç kararlarına göre taleplerde bulunabilmektedir. Güncel diplomatik değişiklikler Konsolosluk taleplerine anlık yansıdığından son durum hakkında tam bilgi sahibi olmadan başvurunuzu gerçekleştirmemelisiniz.  Bu sayede vize başvurunuzda sigorta evraklarınız konusunda yaşanabilecek olumsuzlukların da önüne geçmiş olursunuz.

Danimarka Krallığı her ne kadar Avrupa Birliği şartlarını uygulasa da olağan dışı ve toplum sağlık ve güvenliğini etkileyecek konularda kendi talep listesini oluşturacaktır. Uluslararası seyahat kuralları konusunda deneyimli, yasalara hakim, güncel değişiklikleri dosyanıza işleyebilecek bir danışman sizi karşınıza çıkabilecek olumsuzluklardan koruyacaktır.

Danimarka vatandaşlarına Türkiye vizesi sigortası da son güncel değişikliklere göre düzenlenmelidir. Danimarka vatandaşlarının vizeden muaf tutuldukları seyahatler ve diğer ziyaretlerde seyahat sağlık sigortası zorunlulukları bakidir.

Danimarka Seyahat Sağlık Sigortası özelliklerini danışmanınız aracılığıyla öğrenebilirsiniz. Acentenizin onaylı, resmi ve ön görülen şartları karşıladığından emin olmanız açısından danışmanınızın ya da ülke uzmanınızın önerileri sizi koruyacaktır.

Danimarka Seyahat Sigortası

Danimarka Seyahat Sigortası Ne İşe Yarar?

Hem Danimarka vatandaşlarına hem de Türk vatandaşları adına kişisel olarak düzenlenen Danimarka seyahat sigortası; seyahat sırasında yaşanması oluşabilecek sorunlar karşısında ortaya çıkan ihtiyaçların giderilmesine yönelik teminatları içermektedir. Poliçe sahibi kişiyi yabancı bir ülkede başına gelebilecek olumsuz konularda maddi, manevi koruma altına alacaktır.

Seyahat sağlık sigortası, öncelikle Konsolosluk vize kurallarından biri olmasından kaynaklı vize alımınızda önemlidir. Şahsi bilgilerinizle ve seyahat sürenize göre hazırlanan sigorta poliçenizin olmaması durumunda vizenizi alamaz ve seyahatinizi de gerçekleştiremezsiniz.

Danimarka konsolosluğuna beyan edeceğiniz bu evrak ile seyahatiniz süresince başınıza gelebilecek kaza, hastalık ve ölüm durumunda tedavi, nakil veya diğer olası harcamalarınız teminat ile korunmuş ve karşılanabilir olacaktır.

 • Online Seyahat Sağlık Sigortası ile teminat konuları şu şekilde listelenmektedir:
 • Ziyaretinizde yaşanabilecek kaza sonucu ölüm,
 • Seyahat sırasında yaşanabilecek sakatlıklar,
 • Danimarka seyahatinizi kapsayan süre içinde yaşanan hastalıklar, yaralanmalar,
 • Acil durum halinde sağlık merkezlerine naklin gerçekleşmesi,
 • Tedavide kullanılacak ilaç ve benzeri ek giderlerinin karşılanması,
 • Seyahat süresinde gerçekleşen yaralanma veya hastalık nedeniyle konaklama giderlerinin ödenmesi,
 • Danimarka’da konaklamanın uzaması ya da Türkiye’den refakatçi gelmesi durumunda giderlerin karşılanması,
 • Ülkeye dönüş masraflarının ödenmesi,
 • Seyahat sırasında aile üyesinin ölümü sebebiyle dönüş masraflarının karşılanması,
 • Seyahat esnasında kişinin ölümü durumunda cenaze giderlerinin ve cenazeye eşlik edecek kişinin giderlerinin karşılanması.

Tüm bu ana zorunlu teminatların dışında ek paketlerle bagaj zararı, kaybı ve benzeri konularda da kendinizi teminat altına alabilirsiniz. Tüm poliçe ek paketleri hakkında detaylı bilgiyi danışmanınızdan veya yetkili acentelerden öğrenebilirsiniz.

Danimarka Seyahat Sigortası Ne Zaman Yapılmalıdır?

Danimarka Seyahat Sağlık Sigortası gerçekleştireceğiniz Danimarka seyahatiniz öncesi yapılmalıdır. Danimarka veya  Schengen olarak adlandırılan vize işlemleri öncesi poliçenizin hazır olması gerekmektedir.

El yazısı ile doldurulan poliçeler Konsolosluklar tarafından kabul edilmemektedir. Danimarka Konsolosluğu himayesinde güncel talep edilen geçerli poliçeler hakkında bilgiyi danışmanınızdan seyahat planınızı detaylı olarak paylaşarak edinebilirsiniz.

Euroasia Global Visa Services danışmanlık firması vize başvurusu esnasında talep edilecek evraklar konusunda uzmanlaşmış bir kimliğe sahiptir. Bu firma uzmanları tarafından geçerli seyahat sağlık sigortası oluşturularak sisteminin taleplerini karşılar nitelikte adınıza girişi yapılacaktır.

Seyahat sağlık sigortası ya da diğer adıyla yurt dışı seyahat sağlık sigortasının Schengen bölgesindeki ülkeler için asgari 30.000 Euro teminatlı olması gerekmektedir. Seyahatinizin ilk ve son gününü de kapsayacak bu poliçenin tarih aralığının özenle belirlenmesi gerekir.

Online seyahat sağlık sigortasında yaş sınırlaması olmamalıdır. Genel sağlık sigorta poliçelerinin bazıları yaş sınırı gözetebilmektedir. Bu konuda dikkatli davranılmalıdır.

Seyahat sürenizi kapsayan Danimarka Seyahat Sağlık Sigortası Schengen ülkelerinde geçerlidir. Sigortanızın belirlediği zaman aralığında Schengen bölgesinde bulunabilirsiniz.

Danimarka seyahatinizden önce hazırladığınız vize başvurunda sizden talep edilen seyahat planınız, vize talep dilekçeniz ve rezervasyon belgelerinizde ki tarihler poliçenizle örtüşür nitelikte olmalıdır. Evrakların güncelliği kadar teyit edilebilir olması da önemli bir detaydır. Bu nedenle tüm vize işleminizin şartlara, uygulamalara, yasa ve kurallara hakim bir danışmanla yapılması sizi koruyacaktır.

Danimarka Konsolosluğu

Danimarka Seyahat Sağlık Sigortası Fiyatları

Danimarka Seyahat Sağlık Sigortası Fiyatları vizenize yani seyahat sürenize ve vize kategorinize göre değişiklik gösterebilir. Ücret olarak en uygun seyahat sigortası poliçeleri talep edilen şartların standardına göredir.

Gideceğiniz ülke, kalacağınız zaman aralığı ve ek paketler fiyatların farklılaşmasına neden olacaktır. Danimarka Seyahat Sağlık Sigortası 0 yaşından 75 yaşa kadar yapılmaktadır. Poliçeniz asgari 30.000 Euro teminatlı olmalı, seyahatinizin süresine göre hesaplanmış ücreti ödenmiş olarak vize başvurusunda sunulmalıdır.

Yurt dışı seyahat sigortası kaza, hastalık ve ölüm ana başlıklarında teminat sunmaktadır.  Tedavi, ilaç, cenaze ve nakil harcamalarınız bu teminatlar üzerinden karşılanacaktır. Sigorta poliçelerinde ödeyeceğiniz ücret karşınıza çıkabilecek olumsuzluklarla değerlendirildiğinde minimum  rakamlarla ifade edilmektedir.

Bazı ülkelerin sistem bazlı sağlık standartlarının çok tatmin edici olmamasından dolayı danışmanlarınızın önereceği teklif listelerini değerlendirmenizde yarar vardır.

Poliçenize dahil edeceğiniz ek teminatlar sadece seyahatinizi ya da sizi değil diğer olumsuz durumları da güvence altına alacaktır. Örneğin; seyahatin acilen iptali, bagajınızın bulunamaması, pasaportunuzun kaybına yönelik ek teminatları poliçenize tanımlatabilirsiniz. Böylece yabancı bir ülkede aciliyet gereken durumlarda kendinizi güvende hissedersiniz.

Özellikle, eğitim bazlı Danimarka seyahati gerçekleştirecek öğrenciler için poliçe özellikleri önemlidir. Yurt Dışı Eğitim Sağlık Sigortası yabancısı olduğunuz bir ülkede düzenli yaşaması gerekenler için ciddi bir tedbir olarak karşımıza çıkmaktadır.  Danışmanınız ya da acenteniz ile süre bazında değerlendirme yapmalı ve Danimarka’nın ya da gidilecek diğer ülkenin  genel özelliklerini karşılar özellikte bir poliçe hazırlanmalıdır.

Seyahat sağlık sigortası için net bir rakam vermek mümkün değildir. Kişinin neden Danimarka’ya seyahat ettiği, ziyaret süresi ve ek özelliklere kadar bir çok değişken seyahat sigortası rakamlarını etkileyecektir.

Danimarka seyahat sağlık sigortası fiyatları 2021 yılına ait tarifeler seyahat planınız, süreniz ve şahsi seçimleriniz belirlendikten sonra hesaplanacaktır.

Duyurular

Danimarka Başkonsolosluk Vize Başvuru Merkezi Mesai Saatleri

İstanbul Danimarka vize başvurularında bulunacak TC vatandaşlarının dikkatine! İstanbul Danimarka Başkonsolosluğu Vize başvuru merkezi ...
2020-12-18 16:11:55

Danimarka Vizesi için Başkonsolosluğun İstemiş Olduğu Pasaport

Danimarka vize başvuru işlemlerinde bulunacak olan T.C. vatandaşlarının dikkatine! Danimarka Başkonsolosluğu ve Danimarka Konsoloslukları D...
2020-12-18 15:53:36

Danimarka Başkonsolosluk vize çıkış süresi

Danimarka İstanbul Başkonsolosluğu ve Danimarka Konsoloslukları yapılacak olan Danimarka vize başvurularını işleme girmesi itibariyle tic...
2020-12-18 15:52:22

Danimarka Konsoloslukları Noel’de ve yeni yılda kapalı olacak

Türkiye’de hizmet veren Danimarka’nın temsilcilikleri Türkiye Cumhuriyeti ve Danimarka’nın resmi tatil günlerinde kapalı olmasından ötü...
2020-12-18 15:16:59
Tüm Duyurular
Seyahat Sağlık Sigortası